Skip to main content
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Call: (074) 97 23487 Register as a User |

Clárú Múinteoirí Ionaid agus Liostaí | Substitution Registration and Lists

Rochtain scoileanna

Má theastaíonn rochtain uait ar an liosta logáil isteach le do Scoil Rochtain le do thoil (cuir ríomhphost chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. le do ríomhphost oifigiúil scoile chun rochtain a fháil). 

________________________________________

Múinteoirí Ionaid

Le cur leis an liosta ionadaíochta cláraigh do chuid sonraí le do thoil. Stóráiltear do chuid faisnéise go slán inár mbunachar sonraí agus níl sé ar fáil ach do scoileanna ar mian leo múinteoirí ionaid a aimsiú.

 

Clár Múinteoirí Bunscoile | Clár Múinteoirí Iar-Bhunscoile

 

Cuirtear do chuid sonraí lenár liosta seoltaí ionadaíochta a ligeann don Ionad Oideachais teagmháil a dhéanamh leat má thagann aon deiseanna chun cinn.

***

Schools access

If you require access to the list please login with your School Access (please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with your official school email to obtain access). 

Substitute Teachers

To be added to the substitution list please register your details. Your information is stored securely in our database and is made available only to schools who wish to find substitute teachers.

Primary Teachers Register | Post Primary Teachers Register

Your details are added to our substitution mailing list which allows the Education Centre to contact you if any opportunities arise.