Content and Language Integrated Learning for English-Medium Schools


 Is cur chuige é FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) ina dhéantar ábhair eile a mhúineadh trí

Ghaeilge, m.sh. Ealaín, Corpoideachas, Drámaíocht, srl.

I rith an tseimineáir seo, rachaidh múinteoirí i ngleic le réimse gníomhaíochtaí praiticiúla agus modheolaíochtaí

chun tacú leo FCÁT a chur i bhfeidhm agus chun iad a spreagadh.

Course Details

Start Date 28-05-2019 9:30 am
End Date 28-05-2019 3:30 pm
Individual Price Free
Location The Silver Tassie Hotel, Letterkenny
Register

User Login