Skip to main content
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Call: (074) 97 23487 Register as a User |

User Login

Acmhainní atá ar fáil ar iasacht/ Resources available to borrow

 • English

  Lego WeDo 2.0

  Lego

  Bee Bots 

  Bee Bots


  Micro:bits


  Microbits


  IZAK9
   
  Who said maths can’t be fun?
  Izak9 is an exciting new radical and immersive 3D maths based active learning concept – It comprises of one big cube 40cm high made up of 27 smaller ones.
  The cube comes with a range of e-learning materials presented by two animated robot characters Abacus and Helix, who provide teachers with stimuli to guide children through their active shared learning experience. Recently launched in the Irish market – Izak9 was developed by Franz Schlindwein of Qubizm.
  Izak9 enables children to learn and enjoy maths – builds self-esteem and self-confidence – it makes maths fun.
  Donegal Education Support Centre has 4 Izak9 cubes which are available for loan to schools on a rotational basis  for a period of up to two weeks subject to availability.

  Izak 9


  BRONZE AGE HANDLING BOX

  Take a step back in time

  The Bronze Age Handling Box Project arose an ambition at the National Museum of Ireland to enable young people to learn about the past through the study and handling of objects.

  It enables young people to work as historians and archaeologists and encourages them to engage with the past in a thought-provoking and fun way. Using an enquiry-based approach, it provides opportunities to develop literacy, language and problem solving skills and appeals to a range of learning styles and ability levels.

  The Boxes are available for loan to schools on a rotational basis for a period of up to two weeks subject to availability.

  Bronz AgeBronz Age 2

  Samba Drums

  The centre has a twenty piece Samba Drum set available to schools on a rotational basis for up to six weeks. There is a fee of €40 per set hire.

  Samba Drums

 • Gaeilge

  Lego WeDo 2.0

  Lego

  Bee Bots 

  Bee Bots


  Micro:bits


  Microbits


  IZAK9
   

  Cé a dúirt nach féidir linn taitneamh a bhaint as an mata?

  Coincheap iontach, nua, radacach agus tumthach 3T don fhoghlaim ghníomhach mata-bunaithe is ea Izak9 – Cuimsítear ciúb mór amháin ann atá 40cm ar airde agus a bhfuil 27 ciúb beag laistigh de.

  Tá réimse ábhar ríomhfhoghlama sa chiúb, rud a chuireann an dá charachtar róbait beo, Abacus agus Helix i láthair dúinn. Tugann na róbait seo spreagadh do mhúinteoirí páistí a threorú trína dtaithí foghlama roinnte gníomhach. Lainseáladh Izak9 le déanaí i margadh na hÉireann agus ba é Franz Schlindwein de chuid Qubizm a d’fhorbair an coincheap seo.

  Cuireann Izak9 ar chumas páistí mata a fhoghlaim agus spraoi a bhaint as – féinmheas agus féinmhuinín a fhorbairt agus – tá mata níos spraíúla dá bharr.

  Tá ceithre chiúb Izak9 ag Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall a d’fhéadfadh scoileanna a fháil ar iasacht ar bhonn sealaíochta ar feadh tréimhse suas go dtí coicís ag brath ar an soláthar.


  Izak 9


  BOSCA LÁIMHSEÁLA ÓN gCRÉ-UMHAOIS 

  Téigh siar ar bhóithrín na smaointe.

  Tháinig uaillmhian chun cinn ón Tionscadal Bosca Láimhseála ón gCré-Umhaois ag Músaem Náisiúnta na hÉireann, rud a chuir ar chumas daoine óga foghlaim faoin am atá thart trí staidéar agus láimhseáil rudaí.

  Cuireann sé ar chumas daoine óga obair a dhéanamh mar staraithe agus seandálaithe agus déanann sé iad a spreagadh dul i ngleic leis an am atá thart ar bhealach a bhfuil ábhar machnaimh ann agus ar bhealach spraíúil. Cuireann sé deiseanna ar fáil, trí leas a bhaint as cur chuige atá bunaithe ar fhiosrúchán, chun scileanna litearthachta, teanga agus réiteach fadhbanna a fhorbairt agus baineann sé go mór le réimse stíleanna foghlama agus cumais.

  Tá na Boscaí ar fáil ar iasacht do scoileanna ar bhonn sealadaíochta ar feadh tréimhse suas go dtí coicís ag brath ar an soláthar.


  Bronz AgeBronz Age 2

  Drumaí Samba

  Tá foireann drumaí fiche cuid ag an ionad atá ar fáil ar iasacht do scoileanna ar bhonn sealaíochta suas go dtí sé seachtaine. Tá táille €40 an fhoireann drumaí i gceist chun iad a fháil ar iasacht.

  Samba Drums