This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Call: (074) 97 23487 | Register as a User |

User Login

Measúnú chun Foghlama sa Rang Gaeilge Ceardlann lar-bhunscoile

Tusicint an mhúinteora a fhorbairt maidir le hIntinní Foghlama agus Critéir ratha a aithint, a dhearadh agus a úsáid go héifeachtach sa seomra ranga.

  • Dea-chleachtas maidir le ceistiúchán éifeachtach a roinnt ar na rannpháirtithe.

  • Samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí a bheith i seilbh na múinteoirí maidir le haiseolas cuiditheach a roinnt ar na scoláirí agus iad a chumasú bheith freagrach as a gcuid foghlama féin.
    Ionad

Course Details

Start Date 23-03-2020 6:00 pm
End Date 23-03-2020 8:00 pm
Individual Price Free
Number Hours 2
Location The Silver Tassie Hotel, Letterkenny
Register

User Login

Address

Donegal Education Centre,
Floor 2/3, Pier 1,
Quay Street
Donegal Town
Co. Donegal
EIRCODE: F94A526


Phone: 353 - (074) 97 23487
Fax: 353 - (074) 97 23787
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Floor 2/3, Pier 1, Quay Street, Donegal Town, Co. Donegal.