Please login for courses and account access.
 
     
Forgot Login?   Sign up  
  • Home
  • Post Primary Courses
  • An Creat Foghlama Digití in úsáid chun Teicneolaíocht Dhigiteach a chur i bhfeidhm sa Teagasc, san Fhoghlaim agus sa Mheasúnú

An Creat Foghlama Digití in úsáid chun Teicneolaíocht Dhigiteach a chur i bhfeidhm sa Teagasc, san Fhoghlaim agus sa Mheasúnú

Tá an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) ag cur tús lena clár forbartha gairmiúla le haghaidh an Chreata Foghlama Digití agus Treoirlínte tacaíochta do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna.  Seoladh an Creat Foghlama Digití sa scoilbhliain 2017/2018 mar chuid de thriail a raibh 50 scoil páirteach ann agus a ndearna an Foras Taighde ar Oideachas measúnú air.

Tá an SFGM ag cur seimineáir lae iomláin ar siúl do phríomhoide na scoile agus do bhall foirne amháin eile mar chuid den chéad chéim eile. Reáchtálfar na seimineáir seo in Ionad Oideachais Chondae Dhún na nGall. 

Cuirfear deiseanna ar fáil do rannpháirtithe an tseimineáir
• ceannairí scoile agus foirne foghlama digití a chumhachtú agus a chumasú chun na teicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm go héifeachtach i scoileanna, ag cur béime ar threoraíocht oideolaíochta tógachaíoch.
• fiosrú, trí úsáid an phróisissé chéim ann agus ag roinnt dea-chleachtais, conas is féidir leis an gCreat Foghlama Digití tacú le teicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs na scoile.
• feasacht a mhéadú maidir le tacaíochtaí SFGM agus SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus an chaoi a bhféadfaidís cuidiú i gcur i bhfeidhm na dteicneolaíochtaí digiteacha sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú


Ina theannta sin, iarrfaidh an Foras Taighde ar Oideachas ar na rannpháirtithe ceistneoir gairid (5-10 nóiméad) a líonadh le linn an tseimineáir ar na rudaí seo a leanas: • na hacmhainní digiteacha atá ar fáil faoi láthair sa scoil, agus • a mbarúlacha tosaigh ar theicneolaíocht dhigiteach a chur i bhfeidhm sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú ar scoil.

Déan teagmháil leis an ionad áitiúil oideachais is gaire duit a luaithe agus is féidir le clárú don seimineár.  Níl ach líon an-teoranta áiteanna ar fáil ar an seimineár, mar sin ní bheifear in ann freastal ar aon duine nár chláraigh roimh ré.

Cuirfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna clúdach ionadaíochta ar fáil más gá.

Event Properties

Event Date 29-11-2018 9:30 am
Event End Date 29-11-2018 3:30 pm
Cut off date 28-11-2018 4:00 pm
Individual Price Free
Location County Donegal Education Centre

Address

Donegal Education Centre,
Floor 2/3, Pier 1,
Quay Street
Donegal Town
Co. Donegal


Phone: 353 - (074) 97 23487
Fax: 353 - (074) 97 23787
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.