An Creat Foghlama Digití in úsáid chun Teicneolaíocht Dhigiteach a chur i bhfeidhm sa Teagasc, san Fhoghlaim agus sa Mheasúnú

Tá an SFGM ag cur seimineáir lae iomláin ar siúl do phríomhoide na scoile agus do bhall foirne amháin eile mar chuid den chéad chéim eile. Reáchtálfar na seimineáir seo in Ionad Oideachais Chondae Dún na nGall agus ionaid lasmuigh.

Cuirfear deiseanna ar fáil do rannpháirtithe an tseimineáir • ceannairí scoile agus foirne foghlama digití a chumhachtú agus a chumasú chun na teicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm go héifeachtach i scoileanna, ag cur béime ar threoraíocht oideolaíochta tógachaíoch. • fiosrú, trí úsáid an phróisissé chéim ann agus ag roinnt dea-chleachtais, conas is féidir leis an gCreat Foghlama Digití tacú le teicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs na scoile. • feasacht a mhéadú maidir le tacaíochtaí SFGM agus SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus an chaoi a bhféadfaidís cuidiú i gcur i bhfeidhm na dteicneolaíochtaí digiteacha sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú

Ina theannta sin, iarrfaidh an Foras Taighde ar Oideachas ar na rannpháirtithe ceistneoir gairid (5-10 nóiméad) a líonadh le linn an tseimineáir ar na rudaí seo a leanas: • na hacmhainní digiteacha atá ar fáil faoi láthair sa scoil, agus • a mbarúlacha tosaigh ar theicneolaíocht dhigiteach a chur i bhfeidhm sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú ar scoil.

Níl ach líon an-teoranta áiteanna ar fáil ar an seimineár, mar sin ní bheifear in ann freastal ar aon duine nár chláraigh roimh ré.

Course Details

Start Date 12-03-2019 9:30 am
End Date 12-03-2019 3:30 pm
Cut off date 11-03-2019
Individual Price Free
Location Teac Jacks, Derrybeg, Gweedore
Register

User Login