Skip to main content
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Call: (074) 97 23487 Register as a User |

User Login

BLAST - Na hEalaíona Beo a Thabhairt chuig Daltaí agus Múinteoirí | Bringing Live Arts to Students and Teachers

 

TAP+ & BLAST from National Arts in Education on Vimeo.

BLAST - Na hEalaíona Beo a Thabhairt chuig Daltaí agus Múinteoirí

Thug an tAire Oideachais Norma Foley TD cuireadh inniu do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna cur isteach ar thionscnamh na n-ealaíon san oideachas, Na hEalaíona Beo a Thabhairt do Dhaltaí agus do Mhúinteoirí (BLAST) 2023.

Beidh BLAST ar siúl in 2023 don tríú huair. Déanfaidh clár 2023 cumasú ar 425 cónaitheacht nua ealaíon san oideachas i scoileanna i gcaitheamh na bliana.

Is í aidhm BLAST ná am agus spás a sholáthar do dhaltaí i scoileanna ar fud na tíre chun oibriú le healaíontóir gairmiúil ar thionscadail chruthaitheacha, shamhlaíocha agus spraíúla.

Deartar agus forbraítear na ranganna nuálacha seo idir an t-ealaíontóir, an múinteoir agus an scoil faoi chomhordú líonra na nIonad Tacaíochta Oideachais in Éirinn (ESCI) de 21 ionad tacaíochta oideachais lánaimseartha.

Beidh tuilleadh eolais ar BLAST, treoirlínte agus an fhoirm iarratais ar fáil ó Gov.ie/Blast agus ó shuíomhanna gréasáin na 21 ionad tacaíochta oideachais lánaimseartha. Osclófar an próiseas iarratais ar 23 Márta 2023 agus dúnfaidh sé ar 19 Bealtaine 2023.

Físeán Blast

Treoirlínte agus Foirmeacha Iarratais

BLAST 2023 Treoirlínte – GA
BLAST 2023 Foirm Iarratais - GA

Ba cheart iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  faoin 19 Bealtaine, 2023.

***

BLAST - Bringing Live Arts to Students and Teachers

The Minister for Education Norma Foley TD today invited primary and post-primary schools to apply for the arts in education initiative, Bringing Live Arts to Students and Teachers (BLAST) 2023.

BLAST will be running in 2023 for the third time. The 2023 programme will enable 425 new arts in education residencies in schools over the course of the year.


The aim of BLAST is to provide pupils in schools all over the country, time and the space to work with a professional artist on creative, imaginative and fun projects.


These innovative classes are designed and developed between the artist, teacher and the school under the coordination of the Education Support Centres in Ireland (ESCI) network of 21 full-time education support centres.


Further information on BLAST, guidelines and the application form will be available from Gov.ie/Blast and from the 21 full-time education support centres’ websites. The application process will open on 23 March 2023 and will close on 19 May 2023.

Blast Video

Guidelines and Application Forms
BLAST 2023 Guidelines - EN
BLAST 2023 Application Form - EN

Completed applications should be returned to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by 19th May 2023
Clár Dhún na nGall d'Ealaíontóirí Údaraithe
Donegal Register of Approved Artists

Artist Name

Bio

 

Kim Sharkey     

 https://kimsharkey.ie/about-2/

Visual Arts

Denise Blake

 https://www.deniseblake.com/

Creative Writing

Bernie Wilson

https://www.facebook.com/theartfarmie/

 https://www.facebook.com/Humanbeingmyself/

Visual Arts

Maura Logue

Maura Logue Information

Drama

Brí Carr 

Brí Carr Information & Bio

Music & Storytelling

Andrea Emmett 

Information & Bio     

Performing Arts

Annette McNelis

Information & Bio - Annette

Music in Education

Eithne Ní Ghallchobhair

Eithne Ní Ghallchobhair Information & Bio

Storytelling

Kathleen Gallagher

Kathleen Gallagher Information & Bio

Visual Arts & STEM

Julie Griffiths 

   Julie Griffiths Information 

Visual Arts/Textile & Environment

Melissa Culhane

Melissa Culhane Information & Bio

Visual Arts & Animation

Anderinna Gooch

Anderinna Gooch Information & Bio

Music

Margaret Rowland

Margaret Rowland Information & Bio

Visual Arts