Please login for courses and account access.
 
     
Forgot Login?   Sign up  
  • Home
  • Primary Courses
  • An Creat Foghlama Digití in úsáid chun Teicneolaíocht Dhigiteach a chur i bhfeidhm sa Teagasc, san Fhoghlaim agus sa Mheasúnú

An Creat Foghlama Digití in úsáid chun Teicneolaíocht Dhigiteach a chur i bhfeidhm sa Teagasc, san Fhoghlaim agus sa Mheasúnú

Tá an SFGM ag cur seimineáir lae iomláin ar siúl do phríomhoide na scoile agus do bhall foirne amháin eile mar chuid den chéad chéim eile. Reáchtálfar na seimineáir seo in Ionad Oideachais Chondae Dún na nGall agus ionaid lasmuigh.

Cuirfear deiseanna ar fáil do rannpháirtithe an tseimineáir • ceannairí scoile agus foirne foghlama digití a chumhachtú agus a chumasú chun na teicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm go héifeachtach i scoileanna, ag cur béime ar threoraíocht oideolaíochta tógachaíoch. • fiosrú, trí úsáid an phróisissé chéim ann agus ag roinnt dea-chleachtais, conas is féidir leis an gCreat Foghlama Digití tacú le teicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs na scoile. • feasacht a mhéadú maidir le tacaíochtaí SFGM agus SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus an chaoi a bhféadfaidís cuidiú i gcur i bhfeidhm na dteicneolaíochtaí digiteacha sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú

Ina theannta sin, iarrfaidh an Foras Taighde ar Oideachas ar na rannpháirtithe ceistneoir gairid (5-10 nóiméad) a líonadh le linn an tseimineáir ar na rudaí seo a leanas: • na hacmhainní digiteacha atá ar fáil faoi láthair sa scoil, agus • a mbarúlacha tosaigh ar theicneolaíocht dhigiteach a chur i bhfeidhm sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú ar scoil.

Níl ach líon an-teoranta áiteanna ar fáil ar an seimineár, mar sin ní bheifear in ann freastal ar aon duine nár chláraigh roimh ré.

Event Properties

Event Date 11-03-2019 9:30 am
Event End Date 11-03-2019 3:30 pm
Cut off date 08-03-2019 11:00 am
Individual Price Free
Location
Teac Jacks, Derrybeg, Gweedore
Derrybeg, Co. Donegal, Ireland
Teac Jacks, Derrybeg, Gweedore
19
Share this event:

Address

Donegal Education Centre,
Floor 2/3, Pier 1,
Quay Street
Donegal Town
Co. Donegal


Phone: 353 - (074) 97 23487
Fax: 353 - (074) 97 23787
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.